logo
Judr. Lenka Faltýnová

advokát


Poskytování odborných služeb ve všech odvětvích práva

zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin,
zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci

advokátní kancelář:

Náměstí Míru 143
344 01 Domažlice

tel.:+ 420 / 379 423 680
 + 420 / 379 423 681
GSM.:+ 420 / 602 260 186
fax:+ 420 / 379 423 682
e-mail:faltynova@ak-faltynova.cz
URL:www.ak-faltynova.cz
V případě, že dojde mezi advokátem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb při výkonu advokacie, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, ID datové schránky: n69admd, web: www.cak.cz2006© JUDr.Lenka Faltýnová